Republika e Kosoves

Gjilan

KPF mban mbledhjen e radhës më 17 korrik

2019/07/10 - 1:04

                                                                  R E N D    P U N E 

  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të KPF-së dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar
  1. Raporti i punës për periudhën Janar-Qershor 2019 i Kryetarit të Komunës
  1. Raporti financiar për periudhën Janar-Qershor 2019
  1. Propozim vendimi për ndryshimin e destinimit të planifikuar në parcelat kadastrale me nr.: 2282-0, 2277-1, 2278-1, 2278-4, 2280-1, 2281-1, 2276-2, 2276-3 dhe 2276-4 në kuadër të planit rregullues urban “Livadhet e Arapit”, në Gjilan
  1. Të ndryshme

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa mbahet në sallën e KK-së, më 17.07.2019, ora 10:00.

 

 

01.Nr._125/2019____                                                                                             Kryesuesja e Komitetit

Gjilan, më 10.07.2019                                                                                       /Shpresa Kurteshi-Emini/