Republika e Kosoves

Gjilan

KPF mban mbledhjen e radhës më 18 maj

2022/05/11 - 10:05

                                                                                 R E N D    P U N E 

  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të KPF-së
  2. Propozim vendimi për themelimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi-KKSB
  3. Propozim vendimi për miratimin e propozimit të ekzekutivit të Komunës së Gjilanit për lidhjen e marrëveshjes për kryerjen e shërbimeve komunale me NPL “Tregu”
  4. Raporti i punës për vitin 2021 i Komisionit Komunal të Aksionarëve në Ndërmarrjen Publike Lokale “Stacioni i Autobusëve” Gjilan
  5. Raporti i punës për vitin 2021 i Komisionit Komunal të Aksionarëve në Ndërmarrjen Publike Lokale “Tregu” SH.A Gjilan
  6. Të ndryshme

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet në sallën e KK-së, më 18.05.2022, ora 09:00.

 

Kryesuesi i Komitetit

/Arianit Sadiku/