Republika e Kosoves

Gjilan

KPF mban takimin e radhës më 26 maj (salla e KKGj, ora 10:00)

2020/05/21 - 1:32

                                                                                      R E N D    P U N E 
  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të KPF-së dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar
  2. Informatë rreth gjendjes së pandemisë Covid-19 në Komunën e Gjilanit
  3. Raporti i punës për vitin 2019 i Kryetarit të Komunës,
  4. Raporti financiar Janar-Dhjetor 2019,
  5. Propozim Vendimi per emrimin e Komisionit për zgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve në IEAA-e
  6. Të ndryshme

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet në sallën e KK-së, më 26.05.2020, ora 10:00.

 

Kryesuesja e Komitetit

Gjilan, më 21.05.2020                                                                 /Shpresa Kurteshi-Emini/