Republika e Kosoves

Gjilan

Pesë akte komunale – në dëgjim publik më tetor 2022

2022/09/21 - 11:52

Kuvendi Komunal i Gjilanit, përkatësisht Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport organizon

                                   Dëgjim publik për pesë akte komunale 

Draft Statuti i Muzeut Rajonal – Gjilan

Rregullore e Këshillit Drejtues të Teatrit të Qytetit – Gjilan (plotësim-ndryshim)

Rregullore për shfrytëzimin e sallës së Teatrit (plotësim-ndryshim)

Draft Statuti i Galerisë së Arteve – Gjilan

Statuti i Tetatrit të Qytetit – Gjilan (plotësim-ndryshim)

Ejani të flasim për Muzeun, Galerinë dhe Teatrin!

Dëgjimi publik mbahet më 5 tetor 2022, ora 18:00

Vendi: Salla e Kuvendit Komunal

(Këto akte mund t`i gjeni te faqja e Komunës, linku: Statuti, përkatësisht Rregulloret.)