Republika e Kosoves

Gjilan

Hapet shqyrtimi publik për Planin Zhvillimor Komunal të Gjilanit për periudhën 2020-2028

2020/07/29 - 11:06

Forma e aplikacionit: Hapet shqyrtimi publik për Planin Zhvillimor Komunal të Gjilanit për periudhën 2020-2028