Republika e Kosoves

Gjilan

Ndryshimet dhe plotësimet në Statutin e Komunës

2021/11/26 - 12:26

Forma e aplikacionit: Ndryshimet dhe plotësimet në Statutin e Komunës