Republika e Kosoves

Gjilan

Njoftim për intervistë me gojë për kandidatët të cilët kanë kaluar testin me shkrim

2018/11/05 - 11:11

Forma e aplikacionit: Njoftim për intervistë me gojë për kandidatët të cilët kanë kaluar testin me shkrim