Republika e Kosoves

Gjilan

Njoftim për testim me gojë për kandidatët të cilët ftohen në intervistë

2019/07/12 - 11:42

Forma e aplikacionit: Njoftim për testim me gojë për kandidatët të cilët ftohen në intervistë