Republika e Kosoves

Gjilan

Pesë akte komunale – në konsultim publik nga data 19 nëntor deri më 7 dhjetor

2020/11/19 - 12:06

Forma e aplikacionit: Pesë akte komunale – në konsultim publik nga data 19 nëntor deri më 7 dhjetor