Republika e Kosoves

Gjilan

Emrat e rrugëve

  • RRUGET ZR /RRUGET (Zonat  Rurale)
  • RRUGET ZU / RRUGET (Zona Urbane)
  • Qyteti i Gjilanit ka 641 rrugë të emërtuara, 11 lagje dhe 5 sheshe. Në fshatra (ZR), janë të emërtuara 487 rrugë.
  • Lagjet: Arbëria, Zabeli, Banja, Dardania I, Dardania II, Qendra, Dheu i Bardhë, Iliria, Kodra e Dëshmorëve, Kulla, Lagjja e Re.
  • Sheshet: “Agim Ramadani” (para Teatrit), “Rexhep Mala e Nuhi Berisha” (para Hotelit), “Kadri Zeka” (para Shtëpisë së Mallrave), “Xhavit Ahmeti” (para shkollave të mesme), “Nushe-Tefiku” (hapësira në Dardani).