Republika e Kosoves

Gjilan

Telefonat me rëndësi

 • Kryetari i Komunës………………………………0280-320-781

  Sekretaria e Kuvendit…………………………..0280-321-482

  Drejtoria e Administratës…………………….0280-324-257

  Centrali………………………………………………..0280-326-428

  Fax……………………………………………………….0280-320-784

  Drejtoria e Financave…………………………..0280-324-219

  Financat………………………………………………0280-324-729

  Tatimi në Pronë…………………………………..0280-320-217

  Drejtoria Kadastrës……………………………..0280-320-142

  Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik……………0280-320-365

  Drejtoria e Shërbimeve Publike……………0280-324-065

  Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë……..0280-324-213

  Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim……..0280-320-587

  Kultura, Rinia, Sporti……………………………0280-321-725

  Drejtoria e Arsimit……………………………….0280-323-458

  Drejtoria e Shëndetësisë……………………..0280-323-603

  Drejtoria e Urbanizmit…………………………0280-320-065

  Sektori për Urbanizëm…………………………0280-320-065

  Sektori i Planifikimit…………………………….0280-322-686

  Prokurimi…………………………………………….0280-326-020

  Zyra për Informim……………………………….0280-321-486

  DSHPEC……………………………………………….0280-320-844

  Centrali……………… 0280-320-490 / 323-311 / 320 – 783