Republika e Kosoves

Gjilan

Telefonat me rëndësi

Kryetari i Komunës…………………………….0280-320-781

Sekretaria e Kuvendit…………………………0280-321-482

Administrata………………………………………0280-324-257

Centrali………………………………………………0280-326-428

Fax…………………………………………………….0280-320-784

Drejtoria e Financave………………………….0280-324-219

Financat…………………………………………….0280-324-729

Tatimi në Pronë………………………………….0280-320-217

Drejtoria Kadastrës…………………………….0280-320-142

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik…………..0280-320-365

Drejtoria e Shërbimeve Publike……………0280-324-065

Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë………0280-324-213

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim……..0280-320-587

Kultura, Rinia, Sporti…………………………0280-321-725

Drejtoria e Arsimit…………………………….0280-323-458

Drejtoria e Shëndetësisë…………………….0280-323-603

Drejtoria e Urbanizmit……………………….0280-320-065

Sektori për Urbanizëm……………………….0280-320-065

Sektori i Planifikimit………………………….0280-322-686

Prokurimi………………………………………..0280-326-020

Zyra për Informim…………………………….0280-321-486

DSHPEC………………………………………….0280-320-844

Centrali……………..0280-320-490 / 323-311 / 320 – 783

  • Linja pa pagesë – Tel: 0800 60006