Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gjilan

Rregullore për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale (konsultim publik)

2020/11/19 - 12:21

Forma e aplikacionit: Rregullore për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale (konsultim publik)