Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gjilan

Seanca e X e Kuvendit Komunal – më 25 nëntor 2022

2022/11/23 - 3:42

Forma e aplikacionit: Seanca e X e Kuvendit Komunal – më 25 nëntor 2022