Republika e Kosoves

Gjilan

Udhëzuesi për Aplikimin Online

Kliko në Linkun:  Udhëzuesi për Aplikimin Online për Dokumentet e Gjendjes Civile