Republika e Kosoves

Gjilan

– Vendim mbi kërkesën për Rishqyrtim Hartimi i projekteve te infrastruktures Rruge kanalzim dhe sherbime gjeodezike

2021/04/02 - 1:45

Forma e aplikacionit: – Vendim mbi kërkesën për Rishqyrtim Hartimi i projekteve te infrastruktures Rruge kanalzim dhe sherbime gjeodezike