Republika e Kosoves

Gjilan

Vendimi për caktimin e lartësisë së kompensimit për anëtarët e komisionit të përhershëm statutar

2018/06/11 - 1:35

Forma e aplikacionit: Vendimi për caktimin e lartësisë së kompensimit për anëtarët e komisionit të përhershëm statutar