Republika e Kosoves

Gjilan

Vendosja e gurëve të mermerit për shënjimin e varrezave

2019/06/07 - 3:42

Forma e aplikacionit: Vendosja e gurëve të mermerit për shënjimin e varrezave