Republika e Kosoves

Gllogoc

Sektori për Pylltari

Ismet Shala – Ushëheqës i Sektorit të Pylltarisë           

Nr tel: 049/745-041

E-mail: ismet.i.shala@rks-gov.net