Republika e Kosoves

GllogocTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
HARTIMI I PROJEKTEVE ZBATUESE PER NEVOJAT E KOMUNES
611-21-8628-2-1-1
02-12-2021 14-01-2022 Detajet