Republika e Kosoves

GllogocTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Rregullimi dhe trotuareve dhe ndriqimit publik Drenas, Komoran , Arllat , Terstenik , Doborshec dhe Baice-Projekt Dy vjecar
611-23-8628-5-2-1
16-08-2023 05-09-2023 Detajet
Furnizim me material higjenik per Institucionet e DKA, DKRS, DSHPE, DSHMS dhe QPS
611-23-8931-1-2-1
24-08-2023 12-09-2023 Detajet
” Ndërtimi, zgjerimi dhe rikonstruimi I rrugëve të asfaltuara në Drenas- Projekt tre vjeqar “ - E ndare ne tri Loto
611-23-9425-5-1-1
05-09-2023 25-09-2023 Detajet
Mirëmbajtja e rrugëve gjatë dimrit - i ndare në tri LOTO
611-23-8230-2-1-1
08-08-2023 18-09-2023 Detajet
Furnizim me material higjenik per Institucionet e DKA, DKRS, DSHPE, DSHMS dhe QPS - Ritenderim
611-23-9431-1-2-1
06-09-2023 18-09-2023 Detajet
Asfaltimi i rrugës dhe kubzimi në Drenas I,II,III dhe IV - Projekt dy vjeqar - E ndare ne tri Loto
611-23-8629-5-1-1
16-08-2023 05-09-2023 Detajet
Furnizim me shtretër për nevoja të QEAP Ardhmeria dhe Ali Gashi
611-23-10075-1-3-6
21-09-2023 25-09-2023 Detajet
NDERTIMI KAPACITETI TE UJESJELLESIT NE DRENAS-PROJEKT TRE VJECAR
611-23-8648-5-1-1
16-08-2023 11-09-2023 Detajet
Furnizim me lëndë djegese - Pelet dhe Dru për nevojat e Institucioneve Komunale - Projekt korniz
611-23-8478-1-1-1
11-08-2023 20-09-2023 Detajet