Republika e Kosoves

Gllogoc

Detajet e Tenderit

HARTIMI I PROJEKTEVE ZBATUESE PER NEVOJAT E KOMUNES
611-21-8628-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
02-12-2021
Data e mbylljes së tenderit:
14-01-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2021-12-02T01:08:00
Vlera e kontratës:
137846 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
HARTIMI I PROJEKTEVE ZBATUESE PER NEVOJAT E KOMUNES 137846 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi