Republika e Kosoves

Gllogoc

Ftesë në test me shkrim kandidatët që kanë aplikuar për vendin e punës mësimdhënës në nivelin arsimor 1,2 Konkursi i datës : 15/07.2022

2022/08/04 - 3:57

Forma e aplikacionit: Ftesë në test me shkrim kandidatët që kanë aplikuar për vendin e punës mësimdhënës në nivelin arsimor 1,2 Konkursi i datës : 15/07.2022