Republika e Kosoves

Gllogoc

Kontratë pune – ndërtimi i infrastrukturës (asfaltimi dhe kubëzimi) Drenas I, II, II dhe IV-projekt dy vjeçarë

2022/09/22 - 3:56

Forma e aplikacionit: Kontratë pune – ndërtimi i infrastrukturës (asfaltimi dhe kubëzimi) Drenas I, II, II dhe IV-projekt dy vjeçarë