Republika e Kosoves

Gllogoc

Sektori për Rini

Zyrtar për Rini  – Idriz Hajdari

E-mail: idriz.hajdari@rks-gov.net

Tel: 049-978-181

Kryen këto punë dhe detyra të punës:

 

  • Ndërton strategjinë e përgjithshme për zhvillimin e projekteve dhe programeve rinore të komunës,
  • Rregullon punët administrative në mënyrë efikase në këtë Sektor,
  • Bën analizën e përgjithshme të situatës në këtë Sektor,
  • Bënë klasifikimin dhe identifikimin e grupeve specifike rinore për realizimin e programeve që iu nevojiten atyre,
  • Formon klube dhe asociacione rinore në teritorin e komunës,
  • Ndihmon në kryerjen dhe implementimin e programeve rinore që janë në sherbim të tyre.
  • Kryen edhe punë të tjera me urdhërin e Drejtorit.