Republika e Kosoves

Gllogoc

Materiali për mbledhjen e rregullt të Kuvendit të Komunës për datë 24.03.2023

2023/03/17 - 4:50

Forma e aplikacionit: Materiali për mbledhjen e rregullt të Kuvendit të Komunës për datë 24.03.2023