Republika e Kosoves

Gllogoc

Ftesa për mbledhjen e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi

2023/03/16 - 2:49

Ftesa për mbledhjen e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi

Në bazë të  Udhëzimit Administrativ nr. 27/2012 MPB- 03/2012 MAPL për Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi, përkatësisht  nenit 9, pika 1.3, dhe Vendimit nr. 12-030-65513, të datës 23.12.2021 të Kuvendit Komunal, thirret  mbledhja e rregullt e  Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB).

 

FTESË

Për anëtarin/ën _________________________, nga  ________________________

që të marrë pjesë në mbledhjen e  rregullt të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB), lidhur me zhvillimet në Komunën e Drenasit. Mbledhja e rregullt do të mbahet më datën 23.03.2023, ditë e enjte, nga ora 14:00, në Sallën e Kuvendit Komunal në Drenas.

Rendi i ditës:

 

  1. Procesverbali i mbledhjes së rregullt të KKSB-së të mbajtur me datë 01.02.2023: https://kk.rks-gov.net/gllogoc/ëp-content/uploads/sites/10/2023/02/Procesverbal-i-KKSB-se.pdf

 

 

  1. Siguria në shkolla;

 

 

  1. Të ndryshme