Republika e Kosoves

Gllogoc

Komiteti Konsultativ për Arsim, Kulturë, Rini e Sport mban takimin e radhës

2020/06/29 - 2:23

Komiteti Konsultativ për Arsim, Kulturë, Rini e Sport mban takimin e radhës

Trupa konsultative e Kuvendit të Komunës, Komiteti për Arsim, Kulturë, Rini e Sport, ka mbajtur mbledhje për të diskutuar lidhur me planet e tyre në arsim, kulturë, rini e sport.

Komiteti në këtë takim, kishte mbledhur shumicën prej aktivistëve të fushave të ndryshme kulturore që veprojnë në Drenas.

Takimi i komitetit është mbajtur në Sallën e Kuvendit dhe janë shqyrtuar shumë problematika dhe çështje të ndryshme të cilat prekin direkt ose indirekt kulturën në përgjithësi në Drenas.

Ndër pikat që janë diskutuar në këtë mbledhje ishin;

Funksionimi i grupeve të ndryshme artistike në Drenas

Festivalet në Komunën e Drenasit dhe rëndësia e tyre

Arti Pamor

Aktivizimi i Teatrit të qytetit

Nevojat e përditshme të artistëve aktiv në Drenas dhe

Idetë për zhvillimin e projekteve kulturore në Drenas.