Republika e Kosoves

Gllogoc

Mbahet mbledhja e rregullt e Kuvendit të Komunës

2018/10/31 - 4:22

Mbahet mbledhja e rregullt e Kuvendit të Komunës

Të mërkurën është mbajtur mbledhja e rregullt e Kuvendit të Komunës së Drenasit, ku për diskutim ishin 6 pika për rend dite, ndërsa me propozim të anëtarëve të Kuvendit janë shtuar edhe dy pika për rend dite.

Në mbledhje merrnin pjesë, nënkryetari i Komunës, Gani Sylaj, kryesuesi i Kuvendit të Komunës, Labinot Halilaj i cila edhe ka kryesuar mbledhjen, anëtarë të Kuvendit, drejtor të drejtorive komunale, përfaqësues të OSBE-së dhe të KFOR-it.

Më poshtë gjeni elaborimin e të gjitha pikave që kanë kaluar pas diskutimeve.

Pika e parë e rendit të ditës, procesverbali i datës 21.09.2018 dhe procesverbali i mbledhjes së jashtëzakonshme i datës 13.10.2018, kanë kaluar.

Pika e dytë, propozim vendimi për ristestinimin e mjeteve për shpenzimeve kapitale ka kaluar me shumicë votash.

Pika e tretë, propozim vendimi për ndryshimin e emrit të projektit: zgjerimi i QMF-së në Gllanasellë, ka kaluar po ashtu me shumicë votash.

Pika e katërt, raporti financiar janar-shtator 2018 është diskutuar nga ana e anëtarëve të Kuvendit ku ka pasur edhe vërejtje dhe sugjerime për mënyrën e shpenzimit të parasë publike gjatë kësaj periudhe raportuese, por raporti vetëm është diskutuar, pasi qe i njëjti vetëm diskutohet ne Kuvend.

Pika e pestë, propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba ka kaluar me shumicë votash.

Pika e gjashtë, propozim vendimi për ridestinim të mjeteve nga Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mbrojte të Mjedisit ka kaluar me shumicë votash.

Pika e shtatë, propozim vendimi për transferim të mjeteve nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Drejtorinë e për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit ka kaluar po ashtu me shumicë votash.

Ndërsa ne pikën e tetë, të ndryshme, anëtarët e Kuvendit të Komunës kanë parashutuar pyetje për drejtor të Drejtorive, kryesisht për Drejtorin e Arsimit, Tafil Halilaj i cili edhe i është përgjigjur të gjitha pyetjeve të parashtruara.