Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gllogoc

Njoftim për bllokim të rrugës “Besim Mala” për realizimin e projektit “Rehabilitimi dhe rikonstruimi i rrugëve të asfaltuara”

2022/10/21 - 11:42

Njoftim për bllokim të rrugës “Besim Mala” për realizimin e projektit “Rehabilitimi dhe rikonstruimi i rrugëve të asfaltuara”
Për shkak të zhvillimit të punimeve në projektin e rrugës “Besim Mala” në projektin “Rehabilitimi dhe rikonstruimi i rrugëve të asfaltuara në Komunën e Drenasit”, kjo rrugë nga sot, herë pas here do të jetë e bllokuar, varësisht nga intensiteti i punimeve.
Kërkojmë mirëkuptim nga qytetarët dhe të shfrytëzojnë rrugët alternative dhe të mos bëjnë parkimin ne këtë rrugë për shkak që po e pengojnë realizimin e këtij projekti.
Operatori ekonomik do të vendos shenjat informuese në hyrje dalje të rrugës për bllokimin e rrugës.
Ju faleminderit për mirëkuptim!