Republika e Kosoves

Gllogoc

Njoftim për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës për barnatore

2021/12/31 - 3:45

Komuna e Drenasit, përkatësisht Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, njofton të gjitha subjektet biznesore (barnatoret), se DZHE ka hartuar orarin për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës për ditët e punës, të dielave dhe festave zyrtare, për subjektet afariste që janë furnizues të përditshëm për qytetarët me barëra.

 

 

Në bazë nenit 62, paragrafi 62.3 të ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, neni 40 të Ligjit për Trageti të Brendshme nr.2004/18, Rregullores Komunale nr.12-313-5137 për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës, për ditët e punës si dhe të dielave dhe festave, nenit 1 të Vendimit nr.12-313-5709 të datës 31.01.2019, si dhe duke u bazuar në memorandumin e mirëkuptimit në mes të barnatoreve private për mbarëvajtjen e shërbimeve ndaj qytetarëve të Komunës së Drenasit, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik i Komunës së Drenasit ka hartuar Aktvendimet së bashku me orarin e punës së barnatoreve të cilat operojnë në Qendër në Drenas dhe Qendër në Komoran.

 

 

  1. Orari i kujdestarisve të barnatoreve private nënkupton:
  2. Punën natën të barnatoreve për sezonin veror nga ora 21:00-08:00;
  3. Punën natën për sezonin dimëror nga ora 19:00-08:00;

 

  1. Orari rregullt i punës së barnatoreve nënkupton: punën nga dita e hënë deri të premten:

 

 

  1. Për sezonin veror nga ora 08:00-21:00 duke filluar nga data 01.04.2022 dhe zgjatet deri më datën 30.09.2022
  2. Për sezonin dimëror nga ora 08:00-19:00 duke filluar nga data 01.10.2022 dhe zgjatet deri më 31.03.2023
  1. Kurse vikendit ( e diele) dhe gjatë festave zyrtare do të kujdestarohet 24 orë, përjashtimisht rasteve urgjente mund të punohet edhe jashtë orarit të paraparë më lartë.

Në bashkëngjitje të këtij njoftimi, të publikuar në ueb faqen zyrtare gjeni aktvendimin dhe orarin e punës për barnatoret që operojnë në Drenas e Komoran, i njëjti aktvendim dhe orari i punës i është përcjellë secilit biznes (barnatore); https://kk.rks-gov.net/gllogoc/category/shpalljet/