Republika e Kosoves

Gllogoc

Të dashur qytetarë të Komunës së Drenasit

2018/11/30 - 4:17

Të dashur qytetarë të Komunës së Drenasit

Në kuadër të hartimit të Planit Zhvillimor Komunal (PZHK) dhe Hartës Zonale të Komunës (HZKom), e kemi vendos në shfrytëzim platformën e komunikimit të quajtur Maptionnaire.

Ky është një pyetësor elektronik i cili përmban pyetje relevante për vlerësimin e gjendjes në sektorë të ndryshëm dhe hapësirës, hap ky i rëndësishëm për hartimin e PZHK-së.

Ju ftojmë të gjithëve ta plotësoni pyetësorin në lidhësen (linkun) e mëposhtëm, me ç’rast do të fitoni 1€ mbushje në telefon mobil (vala, ipko ose z-mobile).

https://app.maptionnaire.com/en/5111

Ju faleminderit për bashkëpunimin.