Republika e Kosoves

Gllogoc

Thirret mbledhja urgjente e Kuvendit të Komunës së Drenasit

2019/02/08 - 4:26

Thirret mbledhja urgjente e Kuvendit të Komunës së Drenasit

Në bazë të nenit 43 pika 43.1 të Ligjit nr.03/L-40 për vetëqeverisje lokale, nenit 7 të udhëzimit administrativ (MAPL) nr.02.2015 për mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës, Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Drenasit, Labinot Halilaj për datën 08.02.2019 duke filluar nga ora 17:30 ne Sallën e Kuvendit të Komunës thërret mbledhjen urgjente të Kuvendit.

Mbledhja do të ketë për rend dite;

  1. Rreth dyshimeve për ngacmim dhe abuzim seksual ndaj të miturës.