Republika e Kosoves

Gllogoc

Njoftim për intervistë me shkrim për kandidatët që kanë aplikuar në konkursin e fundit të DKA-së

2020/09/16 - 11:39

Forma e aplikacionit: Njoftim për intervistë me shkrim për kandidatët që kanë aplikuar në konkursin e fundit të DKA-së