Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gllogoc

Njoftim për nënshkrimin e kontratës – FURNIZIM ME LENDE DJEGSE -DRU , PER NEVOJA TE INSTITUCIONEVE ARSIMORE – RITENDERIM

2022/11/23 - 4:55

Forma e aplikacionit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës – FURNIZIM ME LENDE DJEGSE -DRU , PER NEVOJA TE INSTITUCIONEVE ARSIMORE – RITENDERIM