Republika e Kosoves

Gllogoc

Njoftim për nënshkrimin e kontratës – Rehablitimi dhe rikonstruimi I rrugëve te asfaltuara ne Komunën e Drenasit -Projekt dy vjeqar

2022/09/22 - 2:17

Forma e aplikacionit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës – Rehablitimi dhe rikonstruimi I rrugëve te asfaltuara ne Komunën e Drenasit -Projekt dy vjeqar