Republika e Kosoves

Gllogoc

Njoftimi per nenshkrimin e kontrates NDËRTIMI I KOLEKTORËVE KRYESOR TË UJËRAVE TË ZEZA NË MES TË KOMUNËS

2018/11/08 - 9:52

Forma e aplikacionit: Njoftimi per nenshkrimin e kontrates NDËRTIMI I KOLEKTORËVE KRYESOR TË UJËRAVE TË ZEZA NË MES TË KOMUNËS