Republika e Kosoves

Gllogoc

Procesverbalet e mbledhjeve të Kuvendit; Korrik-Nëntor 2018

2019/01/03 - 4:16

Forma e aplikacionit: Procesverbalet e mbledhjeve të Kuvendit; Korrik-Nëntor 2018