Republika e Kosoves

Gllogoc

Raporti nga procesi i organizimit të dëgjimeve buxhetore (word) për dëgjime publike për listën e projekteve Kapitale për Buxhetin e vitit 2023 dhe projeksioneve për vitet 2024-2025

2022/09/22 - 2:42

Forma e aplikacionit: Raporti nga procesi i organizimit të dëgjimeve buxhetore (word) për dëgjime publike për listën e projekteve Kapitale për Buxhetin e vitit 2023 dhe projeksioneve për vitet 2024-2025