Republika e Kosoves

Gllogoc

RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT DRENICA (Pastrimi dhe Thellimi) pjesa e tretë – faza e pare –BASHKEFINANCIM

2019/06/14 - 9:00

Forma e aplikacionit: RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT DRENICA (Pastrimi dhe Thellimi) pjesa e tretë – faza e pare –BASHKEFINANCIM