Republika e Kosoves

Gllogoc

Sektori për Mirëqenie Sociale

Udhëheqëse e sektorit për Mirëqenie Sociale – Hanumshahe Hajdini

E-mail; hanumshahe.s.hajdini@rks-gov.net

Tel; 049 977 781