Republika e Kosoves

Gllogoc

Vendim për bashkimin dhe parcelizimin e parcelave kadastrale

2021/01/13 - 4:11

Forma e aplikacionit: Vendim për bashkimin dhe parcelizimin e parcelave kadastrale