Republika e Kosoves

Gllogoc

Vendim për formimin e komisionit për plotësim ndryshimin e rregullores për taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba

2022/09/22 - 2:36

Forma e aplikacionit: Vendim për formimin e komisionit për plotësim ndryshimin e rregullores për taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba