Republika e Kosoves

Gllogoc

Vendim për formimin e komisionit për vlerësimin e gjendjes faktike dhe nevojës eventuale për renovim të stadiumit sintetik në Drenas

2020/07/28 - 2:40

Forma e aplikacionit: Vendim për formimin e komisionit për vlerësimin e gjendjes faktike dhe nevojës eventuale për renovim të stadiumit sintetik në Drenas