Republika e Kosoves

Gllogoc

Vendim për shpronësimin e njësive të ndërtesave-Banesave në zonën kadastrale në Gllogoc/Drenas

2021/01/13 - 4:10

Forma e aplikacionit: Vendim për shpronësimin e njësive të ndërtesave-Banesave në zonën kadastrale në Gllogoc/Drenas