Republika e Kosoves

Gllogoc

Vendimi dhe Ligjshmëria për këmbimin e njësive kadastrale nr.348/0 dhe 1011/0 në zonën kadastrae në Gllogoc

2021/01/14 - 4:38

Forma e aplikacionit: Vendimi dhe Ligjshmëria për këmbimin e njësive kadastrale nr.348/0 dhe 1011/0 në zonën kadastrae në Gllogoc