Republika e Kosoves

Gllogoc

Zyra për Komunikim me Publikun

Bekim Dobra

Udhëheqës i Zyrës për Komunikim me Publikun

Punë shtesë: Zyrtar për pranimin dhe shqyrtimin fillestar të kërkesave për qasje në dokumente publike

Tel: 038 200 40870 / Mob: 049-977-799

E-mail: bekim.dobra@rks-gov.net

 

Blerentina Gashi

Zyrtare për Marëdhënie me Publikun

Tel: 038 200 40870

Tel: 049 789 624

E-mail: blerentina.gashi@rks-gov.net

 

Avdyl Mziu

Zëdhënës i Komunës

Tel: 049 221 880

E-mail: avdyl.mziu@rks-gov.net

 

 

 

Albert Sinani

Fotograf

Tel: 049 357 955

E-mail: albert.sinani@rks-gov.net

 

 

BROSHURË INFORMATIVE

BROSHURË INFORMATIVE PËR ZYRTARËT PËRGJEGJËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

BROSHURË INFORMATIVE PËR ZYRTARËT PËRGJEGJËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

BROSHURË INFORMATIVE PËR ZYRTARËT PËRGJEGJËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE