Republika Kosovo

Gračanica

Извештај ревизије за 2020. годину

Извештај о раду општине Грачаница 2020.год.

Izvestaj o radu odeljenja Opstine Gracanica 01.06. – 01.12.2019