Republika Kosovo

Gračanica

Јавни позив за пројекте из области културе, омладине и спорта

2019/03/14 - 1:26

Општина Грачаница распсује јавни позив за НВО са територије локалне саоуправе за финансирање пројеката из области културе, омладине и спорта.

 

Општина Грачаница позива све невладине организације (НВО) које су регистроване и чији је програм рада фокусиран на област културе, омладине и спорта, да конкуришу за финансијску подршку за спровођење пројекта промовисање и развој културе, спорта и едукацију омладине.

 

НВО у складу са овим Јавним позивом могу да аплицирају са пројектима/програмима за следеће активности:

• Спортске клубове;
• Врхунске и талентоване спортисте;
• Спортска такмичења;
• Аматерска друштва (ансамбле);
• Аматерска позоришта;
• Фестивале;
• Издавање књига;
• Изложбе слика;
• Учешће на фестивалима изван територије општине;
• Промовисање младих талената;
• Културне манифестације.

Укупна планирана вредност Јавног позива износи 70.000 евра, од тога:
• Култура- 30.000 евра
• Омладина и спорт- 30.000 евра
• Мањинске заједнице за област културе, омладине и спорта- 10.000 евра.

 

Крајњи рок за доставу предлога је 15 радних дана од дана објављивања Јавног позива, односно датум почетка је 15.03.2019.године, а последњи дан за предају предлога је 04.04.2019.године.

Предлози се достављају само у оквиру предвиђеног формулара, који се заједно са Упутством за апликанте, могу преузети на интернет страници општине Грачаница – kk.rks-gov.net/gracanice

 

Комплетна документација треба да се достави поштом или лично, на доле приказану адресу: Општина Грачаница, улица Цара Лазара бб, 10500 Грачаница.