Republika e Kosoves

Graçanicë

Dragan Perić

Asambleistët - SL

Dushko Maksimovic

Asambleistët - SL

Goran Milenkovic

Asambleistët - GINP

Goran Tanaskovic

Asambleistët - SLS

Granit gashi

Unknown

Ivan Savic

Asambleistët - SL

Jelena Dimitrijevic

Asambleistët - SL

Marija Subaric

Asambleistët - SL

Milan Dimitrijevic

Asambleistët - SL

Milena Zdravkovic

Asambleistët - SLS

Milica Simonovic

Asambleistët - SL

Nebojsha Markovic

Asambleistët - SL

Radovan Filic

Asambleistët - SL

Ratko Perenic

Asambleistët - SL

Sanja Mladenovic

Asambleistët - PDS

Snezana Jovanovic

Asambleistët - SL

Vidak Ristović

Asambleistët - SL

Zorica Nedeljkovic

Asambleistët - SL