Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Graçanicë

Procesverbali nga mbledhja e dytë e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Graçanicës 22.09.2020

2020/10/15 - 1:28

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja e dytë e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Graçanicës 22.09.2020