Republika e Kosoves

Graçanicë

Sektori i kuvendit

Agron Karadolami

Тел.: 049/785-120

E-mejl: agron.karadolami@rks-gov.net

 

Zorana Lazić

E-mejl: zoranalazic85@gmail.com

 

RAPORTI VJETOR MBI PUNEN E KUVENDIT KOMUNAL TE GRACANICES PER VITIN 2018